TANKE OCH KÄNSLA - TOK   STYRELSE, KONTAKTPERSONER, ADRESSER 

Ordföranden väljs av Förbundsrådsmötet med en mandatperiod på tre år. Övriga styrelseledamöter kallas av Förbundsordföranden. Den nuvarande styrelsens mandat gäller fram till förbundsrådsmötet 2009. Styrelsen består av totalt sex ledamöter:

Förbundsordförande:

Benkt Engquist (folkbildare, konstvetare, konstkritiker, skriftställare)

Övre Västersjövägen 424,  266 97 Hjärnarp 

Tel 0431-45 51 32

Fax 0431-45 51 56     E-post: ftok@algonet.se

 

Förbundskassör:

Bo Thylander  (företagsekonom, researrangör

Byåkersvägen 46,  238 35 Oxie 

Tel 040-54 87 10

Fax 040-54 50 87   E-post: bo.thylander@telia.com   

  

Förbundssekreterare:

Bertil Burström  (ingenjör, uppfinnare, skribent, skulptör

Össjö-Boarpsvägen 80,  266 91 Munka-Ljungby 

Tel 070-58 33 282  

E-post: bertil@srsf.se      Hemsida: bertilsuppslag.eu

 

Ansvarig för TOK:s grafiska utgåvor:

Birger Hammarstedt  (f d övertryckare, grafiker)

Kungsgatan 2,  244 63 Furulund 

Tel/fax 046-71 02 59

 

Barbro Ericsson  (studieorganisatör) 

Ekebergsvägen 7 E

310 40 Harplinge

Tel 035-500 37

E-post:
3550037@gmail.com   

 

Eiler Jansson   (bibliotekarie)

Perstorp, 312 94 Laholm

Tel 0430-611 04 (bostad), 035-17 98 60 (arb)   Mobil: 070- 600 16 88

E-post: eiler.jansson@regionhalland.se

 

Kontaktpersoner (program, utflykter m m):

Malmö:      Bo Thylander  040-54 87 10      Ingrid Larsson  040-46 40 55

Laholm:     Gull Mjöbring  0430-717 57        Eli-Marie Seligman  0430-121 67

Halmstad:  Barbro Ericsson  035-500 37      Anne-Marie Jörby  035-10 83 47

 


Adress:

Förbundet TANKE OCH KÄNSLA

Övre Västersjövägen 424

266 97 HJÄRNARP

Telefon: 0431-45 51 32

Fax: 0431-45 51 56

E-post:
ftok@algonet.se

Webbplats:  www.tankeochkansla.se

Organisationsnummer: 845001-3530      PlusGiro: 483 95 25-5      Bankgiro: 779-5305

 


 Åter till sidans topp

Webbmaster Uppdaterad: 2014-04-09

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer