TANKE OCH KÄNSLA - TOK    

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Medlemskap:

Anmälan om medlemskap görs till sekretariatet. Årsavgiften är 300:-. För varje familjemedlem betalas ytterligare 75:-. Ungdom under 20 år betalar 100:-. Medlem utanför Norden betalar 500:-.

Bli medlem genom att sätta in avgiften på vårt Bankgiro 779-5305 eller vårt PlusGiro 483 95 25-5 eller anmäl dig elektroniskt genom att fylla i och e-posta anmälningsblanketten under fliken "Kontakta oss"

Åren 1977-2011 gav TOK ut sammanlagt 35 litografier som gratis konstbilaga. Denna utgivning har nu upphört och ersatts av konstbilagor av annat slag. Nästa konstbilaga är en repro-croquis av Tryggve Emond. Det är fortfarande möjligt att rekvirera tidigare utgivna litografier/konstbilagor till ett pris av 300:- per styck.

TOK:s årsskrift utkommer årligen i april-maj.

Årets konstbilaga skickas ut per post under december månad varje år.


 


 Åter till sidans topp

© webbmaster, 2013-05-08 /Bertil Burström

Webbsidan byggd med FrontPage 2003 för Internet Explorer